Suomi

Garanti

1.

KENWOOD-takuu on voimassa kahden vuoden ajan ostopäivästä lukien kaikissa niissä maissa, joissa Kenwoodilla on edustustus.   

2.

Jos laitteen toiminnassa on takuuaikana ongelmia, se on toimitettava korjattavaksi valtuutettuun KENWOOD-huoltoon.

3.

Takuu on voimassa vain jos laitteen omistajalla on esittää ostokuitti tai asianmukaisesti täytetty takuutodistus. Kenwoodilla on oikeus pidättäytyä takuukorjauksesta, jos nämä puuttuvat.

4.

Kaikki huoltotoimet on teetettävä valtuutetussa KENWOOD-huoltokeskuksessa (KASC). Muissa liikkeissä tehtyjä huoltotoimia ei korvata. Takuu ei myöskään korvaa valtuuttamattomien huoltoliikkeiden mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.
- Takuu ei koske tuotteita, joita käytetään esittelykäytössä, liiketoiminnassa tai teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin.
- Takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusvirheet, joten se ei kata:
  - Ylläpitoa varten tehtäviä määräaikaishuoltoja, säätöjä, huoltoja tai normaalista kulumisesta aiheutuvia osien vaihtoa.
  - Vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksista, laiminlyönneistä, laitteeseen tehdyistä muutoksista, muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä, väärinkäytöstä, asennuksesta tai pakkaamisesta.
  - Salaman tai jännitepiikin, veden, pakkasen, sodan, ilkivallan, puutteellisen ilmankierron tai muiden maahantuojasta riippumattomien syiden aiheuttamia vahinkoja.
  - Kaiuttimia, jotka ovat altistuneet suuremmalle teholle kuin mille ne on suunniteltu.
  - Tuotteita, joiden valmistenumeroa on manipuloitu tai se puuttuu.
  - Tuotteita, joita on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti.

5.

Takuu ei korvaa tallennuslaitteille, tallenteille tai niiden sisällölle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.

6. Takuu siirtyy lailliselta omistajalta toiselle takuuajan puitteissa.
7..

Tämä takuu on ostajan ainoa korvaus. JVC KENWOOD Corporation ei vastaa tuotteen korjauksen tai vaihdon aiheuttamista välillisistä kustannuksista tai vahingoista tai tappioista.  

8.

Takuu on voimassa vain jos tuote on ostettu sellaisesta maasta, jossa Kenwoodilla on virallinen maahantuoja.

9.

Tämä takuu on lisänä ostomaan kuluttajansuojalaissa määriteltyihin velvollisuuksiin ja oikeuksiin.